Košík
logo heureka Sklad-pneu.cz je ověřeno zákazníky

Reklamační řád

 • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která činí u zboží nabízeného v našem internetovém obchodě 24 měsíců.
 • Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodbornou montáží kupujícím.
 • Sortiment prodávaný naším e-shopem www.sklad-pneu.cz  je speciálního charakteru, a vyžaduje nezbytně odbornou montáž. Případné reklamace a závady na zboží, které budou souviset s neodbornou montáží, nebudou uznány.
 • Před započetím reklamačního řízení doporučujeme kontaktovat prodávajícího e-mailem na adrese info@sklad-pneu.cz. Popsat zběžně druh závady a připojit fotodokumentaci vady na výrobku. Prodávající rozhodne o dalším postupu a při nutnosti zaslání výrobku zpět, postupujte dle dalších bodů.
 • Reklamované zboží doporučujeme doručit osobně či kurýrní službou na adresu skladu našeho e-shopu (pozor tato adresa je jiná než fakturační!). Tato adresa Vám bude sdělena e-mailem. Zboží, které bude bez předchozí domluvy s naším e-shopem odesláno na naší adresu bude odmítnuto převzít.
 • Ke zboží doporučujeme doložit doklad o zakoupení zboží, a v reklamačním formuláři popsat zjištěné vady a uvést nárok, který kupující v důsledku vady uplatňuje. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží, které bylo odesláno na dobírku nebo na dodejku na konkrétní osobu nebo při přebírání není možno identifikovat, z jakého důvodu bylo zboží od neznámého odesílatele odesláno na adresu našeho e-shopu.
 • Kupující může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží nebo výměnu zboží za nové. V některých případech je rovněž možné požadovat odstoupení od kupní smlouvy a navrácení kupní částky. Kupující může rovněž dle občanského zákoníku uplatnit nárok na opravu dodaného zboží.
 • O reklamaci bude rozhodnuto (tj. reklamované zboží bude přijato či odmítnuto k vyřízení reklamace) většinou do 10ti pracovních dnů od přijetí zboží. Tato lhůta však nezahrnuje dobu potřebnou pro odborné posouzení vady, je-li to zapotřebí.
 • Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě, nejpozději do 30-ti dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet následujícím dnem doručení zboží na adresu prodávajícího.
 • Nebude-li reklamace v uvedené lhůtě prodávajícím vyřízena, má kupující právo na přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
 • Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

Není-li Vám cokoliv z reklamačního řádu jasné, napište nám na info@sklad-pneu.cz  a rádi Vám vše vysvětlíme. Každá reklamace je nepříjemná pro obě strany, chceme tedy Vám vyjít co nejvíce vstříc a udržet si Vás jako věrného zákazníka i po skončení reklamačního řízení.